numery na strone

wyszukiwarka
 

 

Szanowni Państwo,

Redakcja w obecnym składzie kończy swoją misję. W pierwszym numerze 2012 roku miałem zaszczyt pisać w słowie od redakcji o jej głównych założeniach. Zaproponowaliśmy pismo otwarte na różne dyscypliny naukowe, w których prowadzone są dociekania ważne dla edukacji. Dziś pragniemy podziękować wszystkim Autorom, którzy opublikowali na łamach Edukacji swoje prace. Dziękujemy także Recenzentom za ich wkład w kształtowanie poziomu naukowego pisma. Przede wszystkim zaś dziękujemy Czytelnikom za zainteresowanie „Edukacją”, zachęcając zarazem do lektury kolejnych numerów.

Michał Federowicz