numery na strone

wyszukiwarka
 

O EDUKACJI


Kwartalnik naukowy EDUKACJA (ISSN: 0239-6858, e-ISSN: 2449-8998)  ukazuje się nieprzerwanie od 1983 r. Jego wydawcą jest Instytut Badań Edukacyjnych. Na łamach pisma omawiane są zagadnienia szeroko rozumianej edukacji w ujęciu różnych dyscyplin nauki, w szczególności pedagogiki, socjologii, psychologii, ekonomii, prawa. Ważne miejsce zajmują problemy dydaktyki przedmiotów szkolnych. Redakcja stawia sobie za cel ożywienie dyskusji na temat stanu edukacji w Polsce. Chcemy nawiązać dialog ze środowiskami naukowymi, ośrodkami badawczymi i instytucjami oświatowymi, publikując artykuły i doniesienia teoretyków oraz praktyków z Polski i zagranicy.

W 2017 r. EDUKACJA została wpisana na listę C Wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 12 punktów. Czasopismo ukazuje się cztery razy w roku: 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia. 

EDUKACJA jest obecna w elektronicznych bazach czasopism, takich jak ERIH PlusEBSCOCentral and Eastern European Online LibraryThe Central European Journal of Social SciencesJagiellońska Biblioteka Cyfrowa oraz na portalach społeczności akademickiej: Academia.eduGoogle Scholar.

Czasopismo jest prowadzone zgodnie z zasadami otwartego dostępu (licencja CC BY), co oznacza, że użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub podawać źródło pełnych tekstów artykułów opublikowanych na stronie EDUKACJI bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora. Szczegółowe informacje na temat praktyk wydawniczych znajdują się w zakładce "Dla autorów". Redakcja nie pobiera opłat za zgłaszanie, prowadzenie, pobieranie ani udostępnianie artykułów.


Redakcja


Redaktor Naczelny
 Prof. Małgorzata Sekułowicz

Redaktorzy tematyczni

Sekretarz redakcji

Elżbieta Kalinowska (Instytut Badań Edukacyjnych)
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Konsultacja językowa
 • język polski: Agata Hącia (Instytut Badań Edukacyjnych)
 • język angielski: Barbara Przybylska (Instytut Badań Edukacyjnych)

Rada Naukowa

 • Zbigniew Bokszański (Uniwersytet Łódzki)
 • Grzegorz Ekiert (Uniwersytet Harvarda)
 • Peter Gavora (Uniwersytet Tomáša Baty)
 • Pavel Humpolíček (Uniwersytet Masaryka)
 • Monika Jeżak (Uniwersytet Ottawy)
 • Stefan Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej)
 • Maria Mendel (Uniwersytet Gdański)
 • John Nezlek (College of William and Mary, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu)
 • Manfred Prenzel (Uniwersytet Techniczny w Monachium)
 • Youni Välijärvi (Uniwersytet Jyväskylä)

Dodatkowe informacje


Cytowalność artykułów:
 • Wskaźnik Hirscha: 8;
 • Liczba cytowań artykułów opublikowanych w latach 20122015: 97.

(stan na 15 lutego 2016 r. na podstawie wyszukiwania w aplikacji Publish or Perish za pomocą funkcji "Lookup direct"; pod uwagę wzięto obecną i historyczną nazwę czasopisma)


Zainteresowanie internetowymi wydaniami "Edukacji" opublikowanymi w 2015 r.:

 • 1/2015: 1674 odwiedziny;
 • 2/2015: 1904 odwiedziny;
 • 3/2015: 1146 odwiedzin;
 • 4/2015: 1543 odwiedziny.

Łączna liczba odwiedzin zawartości "Archiwum": 27 695;
Liczba unikalnych użytkowników: 18 785.

(stan od 1 marca 2015 r. do 15 lutego 2016 r.; analiza odwiedzin dokonana za pomocą aplikacji Google Analytics)